haimlaw

עבירת איומים והדרך לטפל בה באמצעות בית משפט

מהו איום כיצד אדם יכול להיפגע מאיום כל אלו ועוד יכול עורך דין פלילי לעמוד על טיב האיום והאם האיום הוא ממשי או שאיום שאינו ממשי אנו נענה על שאלות אלו ואחריות במאמר זה אציע גם כיצד יש לפנות מיד לעוטרך דין פלילי כדי להנצל מכתב אישום של איומים

ראשית, איום עפ”י נשיא בית משפט העליון (בדימוס) השופט ברק : ” קו הגבול בין איום לבין אזהרה אינו מדויק..”

עבירת איומים – יש להבהיר שאיום יכול להיות גם על מילולי , אשר נשמע ונקלט אצל המאוים. לדוגמא : “אני אשחט”. כמו כן, יש לציין כי על המאיים השפעה למימוש האיום.

מהו העונש על עבירת איומים?

העונש בצידה של עבירה זו 3 שנים מאסר שכן אחריות כבדה נמצאת בהגנתה על כל המשתמע בכך

לעונש הוא לא פחות משנתיים מאסר בפועל כאשר סעיף העבירה הוא 192 חוק העונשין לישראל.

האם עבירת האיומים גם באמצעי המדיה?

עבירה זו לא נפקדה גם ומופיעה ומתבטאת בדרכים שונות כגון באמצעות המדיה מייל, פייסבוק, והודעות מסרונים בעל פה וצד שלישי אשר נדרש לבצע זאת בשליחות עבור המאיים.

על בית המשפט יהיה להכריע במקרה כזה האם אכן התממשה העברה ע”פ מבחן האדם הסביר ולא המקרה לגופו ולכן על המאוים ועל המאיים ייצוג הולם אשר יפרש לבית המשפט את נסיבות המקרה ולפרשו כראוי לבית המשפט על כל נסיבותיו כאמור כל מקרה לגופו .

במקרים רבים במסגרת התא המשפחתי בנושא עבירת איומים, שכן במקרה זה הנושא רגיש מאוד הן מבחינת עונש למאיים ומצד שני הגנה למאוים. לעוד דברים ודיטות אחרות כדי לאת בזיכוי מצא עורך דין טוב לטובתך .

כיצד אפשר לבטל כתב אישום של איומים

כאן אפנה אתכם לעורך דין פלילי מצויין בתחום קרא כאן

אפשר לצאת בזיכוי בכתב אישום של עבירת איומים ?

בוודאי שאפשר לצאת ראה הצלחות של העורך דין למעלה בקישור ששלחתי קודם אבל אפנה אותכם שוב כדי שיהיה מעניין אפשרות סבירה להותרת כתם לשנים רבות בגין רישום פלילי, ובמקרים מסוימים אף העונש חמור בהחלט.

על כן יש להיוועץ עם עורך דין בתחום הפלילי, לו הידע והכלים להילחם וזאת מאחר ובמקרה זה יכול להיות המאיים אם לא התכוון לכך. 052-4424221 עו”ד אליה

צור עוד היום קשר ותתחיל לעמוד על זכויותיך.